Aktualno

 VABLJENI 
na
redni občni zbor rednih članov Društva za zaščito živali Kranj, ki bo:

sredo, 20. 12. 2017, ob 18. uri

na naslovu: Pavlovčeva ulica 1B, 1000 Ljubljana.

PREDLAGAN DNEVNI RED:
1. preverjanje prisotnosti in sklepčnosti zbora,
2. potrditev dnevnega reda,

3. preverjanje pogojev za društvo, ki deluje v javnem interesu,
4. razno.
Lep pozdrav,
Romana Sladič
predsednica DZZŽ Kranj