Kaj storiti, ko najdete žival?

Ko najdete žival, jo poskusite zadržati in spraviti na varno, nato pa o tem obvestite najbližje društvo za zaščito živali ali zavetišče za živali. Ne obrnite se stran! Dolžnost vsakega državljana je, da poskrbi za najdeno žival.

Dolžnost vseh slovenskih občin je, da poskrbijo za zapuščene, izgubljene in zavržene živali, najdene na svojem območju. Če ne veste, katero zavetišče je pristojno za vaše območje, pokličite na občino, podatek pa vam posredujejo tudi na številki 112. Zavetišče je dolžno najdene živali namestiti v 24 urah od prejema obvestila, poškodovane pa v štirih urah. Če je zavetišče polno, se imetnik zavetišča lahko dogovori z najditeljem ali drugo zainteresirano osebo, da ta skrbi za žival v času, dokler je zavetišče polno, oziroma zaprosi za pomoč drugo zavetišče. Če je žival na cesti ali je nevarna, ob najdbi pokličite 113.

Če žival najdete na širšem območju Kranja, pokličite naše društvo na 031 28 22 88 in pomagali vam bomo najti rešitev. Za občino Kranj in tudi za večino drugih gorenjskih občin je pristojno Zavetišče Perun (041 66 61 87).

V primeru nesodelovanja zavetišča ali občine to sporočite na Veterinarsko upravo in bližnjemu društvu za pomoč živalim. V nujnih primerih pokličite 112, kjer vas bodo usmerili k dežurnemu veterinarskemu inšpektorju. Če občina ni pripravljena sodelovati, kot je po zakonu dolžna, odgovorno osebo na občini prav tako prijavite veterinarskemu inšpektorju.

Če imate kakršnokoli vprašanje ali potrebujete pomoč, nam lahko pišete na info@dzzz-kranj.si in pomagali vam bomo po svojih najboljših močeh.

Avtor: DZZŽ Kranj